ระบบรับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมัครเพื่อเข้าสู่ระบบ  

::: เมนูหลัก :::
Skip Navigation Links

 รับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัคร

  ขณะนี้ระบบปิดทำการรับสมัคร

เฉพาะผู้ที่เคยศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น และถูกประกาศพ้นสถาพไปแล้วไม่เกิน 2 ปีเนื่องด้วยสาเหตุดังนี้
# พ้นสภาพเนื่องจากลาออก (รหัสสถานภาพ 60), # พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน (รหัสสถานภาพ 70,71)
# พ้นสภาพเนื่องจากเรียนครบสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร (รหัสสถานภาพ 76), # พ้นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อเกิน 1 ปี (รหัสสถานภาพ 92)

ใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านงานทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน 

ตัวอย่าง กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน
รหัสประจำตัวนักศึกษา 116123456789-0
รหัสผ่าน XXXX